Service

Värme- och vatteninstallationer.

Våra servicemontörer utför små och medelstora serviceuppdrag – mest hos företagskunder, men också hos privatpersoner.

Uppdragen består av allt från lättare avloppsrensning till mer komplicerade installationer inom vatten, värme, kyla, samt felsökningar av anläggningar.

Vi utför även ROT-arbeten.

Sebastian Högberg är arbetsledare och har telefon 070 462 53 78.