Injustering

En injustering av värmesystemet innebär att i korthet att flödet på vattnet ställs in så att det går lika trögt till alla radiatorer och därmed få en jämnare värme.

En injustering kan också ge en betydande energibesparing. I de flesta fall kan man sänka framledningstemperaturen då det blir en jämnare värme i systemet.

Om man vill funktionstesta ett värmesystem är injusteringen också en bra metod för att hitta eventuella felaktigheter.

Tingvallastadens Rör besitter bra kompetens när det gäller injustering av tappvatten, värme och kyla. Vi kan också hjälpa till med ventil- och rörmärkning på hela anläggningen.

 

 

Kontakta Michael Elkeus  070-462 53 52 eller Sebastian Högberg 070-462 53 78.

Du kan också skicka en förfrågan till injustering@tingvallastaden.se