Entreprenad

Lösningar inom värme och sanitet, installation av värmepump mm

Vi erbjuder lösningar inom Värme och Sanitet.

Vi utför både enklare reparationer och komplicerade installationer enligt kundens behov.  Vi tillgodoser kundens önskemål både vad det gäller totalentreprenad, utförande, samt partnering entreprenad.

Vi utför installationer i både ny- och ombyggnationer, ROT-renoveringar mm.

Projektledare är:

Magnus Mogren 070 462 53 56

Michael Elkeus 070 462 53 52