Smådjursklinik

Projekt: Nybyggnation

Ort: Hammarö

Beställare: Karlstads byggtjänst