Service

Värme- och vatteninstallationer.

Vi har 9 st servicemontörer, som utför små och medelstora serviceuppdrag – mest hos företagskunder, men också hos privatpersoner.

Uppdragen består av allt från lättare avloppsrensning till mer komplicerade installationer inom vatten, värme, kyla, samt felsökningar av anläggningar.

Vi utför även ROT-arbeten.

Anders Magnusson och Magnus Mogren är arbetsledare för våra montörer.