Västerås Stadskaj

Nybyggnation av lägenheter

Ort: Västerås

Omfattning: 99 lägenheter

Beställare: Byggbolaget i Värmland AB