Sommarro Villor, Etapp 4

11 st nybyggda par och kedjehus i närheten av Klarälven.

Inflyttning hösten 2018

Beställare: Karlstads Byggtjänst