Sjöstadsverket

Om- och tillbyggnad av slammottagning.