Ombyggnad Biblioteket

Lokalanpassning för arkiv, personalrum och Karlstads-rummet.

Ort: Karlstad

Beställare: Noctor Bygg