Mercurius 3

Ombyggnad av Mercurius 3, Västra Torggatan 10.

Anpassning till genomgång från ny galleria.

Ombyggnad av värme, vatten, kyla och avlopp i butiker/kontor.

Ny markvärme i utvändiga gångytor.