Kv Städet & Hammaren

Projekt:            Kv Städet & Hammaren

Ort:                   Torsby

Omfattning:   Nybyggnation av 16 lägenheter

Beställare:      Elm´s Bygg