Kv Nätet

Nybyggnation av lägenheter

Ort: Eskilstuna

Omfattning: 262 lägenheter

Beställare: Byggbolaget i värmland AB