Kv Karlsvik 8

Ombyggnad av Restaurang, Bostäder och Butiker.

Befintliga värme-, vatten- och avloppssystem rivs och byts ut mot nytt.

Nya radiatorer och konvektorer installeras.

Nytt porslin, samt blandare monteras.