Kv Fenix 12

Projekt: Nybyggnad av lägenheter

Ort: Karlstad

Omfattning: 38 bostadsrätter

Beställare: Karlstadhus