Kv Enen Etapp 2

Projekt: Nyproduktion lägenheter

Ort: Torsby

Omfattning:  20 lägenheter

Beställare: Elms Byggnadsfirma