Karmen 2

Projekt: Ombyggnad av värmesystem

Ort: Karlstad

Byggstart: Våren-2019

Beställare: Willhem