Frykenskolan

Projekt:              Nybyggnad/tillbyggnad skola

Ort:                     Torsby

Beställare:         Elm´s Bygg

Byggtid:             Start aug-19