A9

Projekt: Ombyggnation av Kasern 1 till lägenheter.

Ort: Kristinehamn

Byggstart: November   2018

Beställare: Haag´s Bygg